Over ons

Nederland is van oudsher een diverse en open samenleving waar moslims onderdeel van zijn. Zoals elke bevolkingsgroep heeft ook de moslimgemeenschap te maken met diverse uitdagingen inherent aan de snel veranderende samenleving. Deze uitdagingen variëren van in vrijheid uiting kunnen geven aan je religie in verschillende maatschappelijke contexten tot het praktisch organiseren van onderwijs in onze stichtingen/moskeeën. We willen ervoor zorgen dat Nederland een land is waar we zorgeloos en met trots onze kinderen kunnen laten opgroeien. Een land waar elke moslim zich maximaal kan ontplooien,waar deze identiteit juist onze kracht is en een meerwaarde is voor onze samenleving. Om dit te bereiken hebben we een goed geïnformeerde en proactieve gemeenschap nodig. Wij streven naar een vooruitstrevende islamitische gemeenschap in Nederland die met behoud van identiteit kan excelleren in de samenleving. Dit willen wij bereiken door uitdagingen van de islamitische gemeenschap aan te pakken door belanghebbenden te mobiliseren en te verbinden.

Hierom hebben wij, een groep van studenten en young professionals, met verschillende achtergronden, besloten om in 2019 NMD op te richten.

77

Muslim Minds

44

Innovatie Uren

11

Initiativen

01. Innoveren

We halen onze inspiratie uit de Islam die ons leert om bij te dragen aan de maatschappij waarin je leeft en te streven naar excellentie. Dit zien we terug in vroegere generaties moslims die op de voorgrond stonden van wetenschappelijke ontwikkelingen en innovatie op allerlei gebieden. Als NMD willen wij de volledige potentie van de moslimgemeenschap benutten.

02. Mobiliseren

We streven naar een weerbare moslimgemeenschap door moslims te stimuleren om kritisch te kijken naar de eigen positie. Wij willen het publieke debat rondom uitdagingen bijsturen door met oplossingen te komen. Een verschuiving van passief naar actief, omdat wij geloven dat de oplossingen voor onze uitdagingen bij onszelf liggen.

03. Verbinden

Om deze complexe uitdagingen aan te gaan is het van belang dat verschillende partijen hier een rol in vervullen. De overheid, het maatschappelijk middenveld en de burgers zelf moeten samenwerken om tot innovatieve oplossingen te komen die leiden tot sociaal wenselijke uitkomsten.

NMD Formule

De Nederlandse Moslimdenktank heeft als doel kennis, kunde en talent binnen de moslimgemeenschap te bundelen om daarmee tot innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen. Om dit te bereiken organiseert het denktank trajecten variërend van enkele dagen (innovatielabs) tot enkele maanden waarin creatieve en getalenteerde studenten en young professionals zich vastbijten in een maatschappelijke uitdaging die de Nederlandse moslimgemeenschap aangaat.

Dit denktank traject wordt begeleid door experts en is gestoeld op een breed raamwerk van best practices en state-of-the art technieken als design-thinking en lean-startup. Het denktank traject bestaat uit drie fases.
Gedurende de eerste fase is het doel goed begrip te krijgen van de problematiek. Dit wordt gedaan door onderzoek te verrichten. Om het daarnaast tastbaar te maken is het belangrijk om de belangrijkste stakeholders hierbij te betrekken om het vanuit hun perspectief te begrijpen.
In de tweede fase worden vervolgens out-of-the-box ideeën gegenereerd en geselecteerd. In teams brainstormen de deelnemers over mogelijke oplossingen. Op basis van relevante criteria worden vervolgens een of meer ideeën geselecteerd.
In de derde en laatste fase worden de geselecteerde ideeën verder uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar hoe het idee werkelijk kan worden, en wat hierbij nodig is. Vervolgens worden ook de eerste prototypes gemaakt van het idee. Uiteindelijk is het doel dat deze prototypes, al dan niet in samenwerking met de belanghebbende organisaties en personen, ook worden uitgevoerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat het antwoord op maatschappelijke vraagstukken het beste te vinden is door een groep van jonge denkers bij elkaar te zetten die zich inspannen om oplossingen te vinden. Het bijeenbrengen van studenten en young professionals van verschillende disciplines resulteert in nieuwe inzichten en baanbrekende ideeën.

Bestuur

Bilal Taouil

Voorzitter

Met veel passie is Bilal begonnen binnen NMD aan een reis om de moslimgemeenschap te voorzien van handvaten bij enkele complexe uitdagingen . Zijn doel is om met zijn opgedane vaardigheden tijdens studie en werk een bescheiden bijdrage te leveren aan de bloei van een vooruitstrevende islamitische gemeenschap.

Fouad El Osrouti

Secretaris

Bedrijfskundige, wetenschappelijk onderzoeker en mede-oprichter van NMD. Denkt en werkt graag mee aan innovatieve maatschappelijke initiatieven.

Raoul Dinmohamed

Peningmeester

Een adviseur in het sociaal domein met zowel een exact als bedrijfskundig achtergrond. Middels NMD probeert hij zijn expertise in te zetten om de islamitische gemeenschap te helpen.

Yoesra El Damanhoury

Algemeen Bestuurslid

Een digitale product manager met een achtergrond in talen. Ze krijgt energie van problemen oplossen. Binnen NMD werkt ze aan het organiseren van de innovatielabs zodat we als gemeenschap de grotere uitdagingen kunnen tackelen.

Rachid Arbib

Algemeen bestuurslid

Een gedreven Natuurkunde docent die zijn steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van de islamitische gemeenschap. Expertise in netwerken.

Commisieleden

Research

Abdel-Jouad

Afrae

Fatih

Hamid

Innovatie

Soraya

Xavier

Zainab

Partnerships

Enes