Onderzoek

Mentale zorg voor Nederlandse moslims

By december 19, 2021 april 24th, 2022 No Comments

De mentale zorg voor Nederlandse moslims is ontoereikend en inadequaat. Uit het onderzoek naar dit vraagstuk van de Nederlandse Moslim Denktank zijn er een aantal kernbevindingen opgedaan: 1) Stigmatisering rondom mentaal welzijn in Nederland en binnen de islamitische gemeenschap kunnen een obstakel vormen voor het inschakelen van hulp. Dit kan resulteren in een escalatie van de klachten bij de zorgbehoevende; 2) Schaarste en onbekendheid met voorzieningen bemoeilijkt het om passende mentale zorg te vinden, die aansluiten op de behoeftes van de hulpvrager; 3) Binnen de huidige mentale zorg is er geen ruimte voor een holistische aanpak, waarin de religieuze en eventuele culturele achtergrond een rol kunnen spelen. De toelichting op deze geïdentificeerde uitdagingen wordt uiteengezet in dit rapport. Dit rapport diende als input voor de deelnemers aan ons innovatielab in mei 2021 en dit onderzoek is dus geen opzichzelfstaand wetenschappelijk rapport.

Infographic over mentaal welzijn
NMD

NMD

Leave a Reply